Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 285

protokols Nr. 8, 20. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2012.gada 29. maijā (protokols Nr.4) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.74 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamās mājās Jūrmalā, Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1” pielikuma 29., 47., un 51.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.285

(protokols Nr.8, 20.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

 Uzskaitē

 stāšanās

 gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

A. P.

1 cilvēks

***

2003

1.grupa

Pēc ieslodzījuma

1988

***

1-9,1(19,1)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

I.K.

7(4 meitas,2 dēli)

***

2008

1.grupa

Pēc ieslodzījuma

(bez deklarētas dzīvesvietas)

1975

***

2-39,9(41,9)-nav

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

M.B.

1 cilvēks

***

1999

2. grupa

***

denacionalizēts

3-27,7(47,3)-1-daļ

1984

***

1-19,7(36,1)-ir

(„SIA Jūrmalas namu serviss”)

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4.

I.B.

5(tēvs,vīrs,dēls,

meita)

***

1999

2. grupa

***

denacionalizēts

3-42,2(55,9)-5-daļ

1986

***

4-49,9(73,8)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

5.

Ņ.S.

1 cilvēks

***

2005

2. grupa

***

denacionalizēts

3-36(51,9)-1-daļ

1974

***

1-17,6(33)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

6.

V.K.

1 cilvēks

***

2005

2. grupa

***

denacionalizēts

2-35,2(60,8)-1-nav

1980

***

1-18(38,5)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

7.

V.B.

1 cilvēks

***

2006

2. grupa

***

Denacionalizēts

4-54,3(72,6)-1-daļ

1994

***

1-20,8(34,6)-daļ

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

8.

K.K.

4(2 meitas,dēls)

***

2006

2. grupa

***

denacionalizēts

1-14(23,7)-13-nav

1986

***

2-30,7(48)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4 cilvēkus

9.

V.J.

2(vīrs)

***

2007

2. grupa

***

denacionalizēts

1-20,3(34,2)-2-nav

1987

***

2-31,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

10.

A.T.

2(sieva)

***

2009

2.grupa

***

denacionalizēts

2-20,4(43,6)-2-daļ

1997

***

2-31,3

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

11.

L.K.

6(5 dēli)

***

1997

3. grupa

***

īpašnieka

1-10,7-6-daļ

1986

***

3-37,5(64,3)-ir

(SIA „Latio namsaimnieks”)

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

12.

R.P.

2(dēls)

***

1999

3. grupa

***

īpašnieka

1-18(38,7)-2-ir

1994

***

2-31,2

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

13.

L.K.

3(dēls,meita)

***

2005

3. grupa

***

īpašnieka

1-19,5(31,2)-3-nav

1991

***

2-22,3(31,3)-nav

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.285

(protokols Nr.8, 20.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcā

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

V.P.

2(sieva)

***

***

1-11,9-2-daļ

2009

***

1-11,9-daļ

Labklājības pārvalde

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

2.

Ž.M.

2(meita)

***

***

1-14,6-2-daļ

2006

***

1-14,6-daļ

SIA „Jūrmalas namsaimnieks“

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

3 .

S.G.

2(dēls)

***

***

1-13,5-2-daļ

2002

(sociālais)

***

1-14,6-daļ

SIA „Jūrmalas namsaimnieks“

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

4 .

G.Š.

2(vīrs)

***

***

2-29,3-2-daļ

2002

***

1-14,6-daļ

papildus

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs“ –darba vietas lūgums

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF