Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 326

protokols Nr. 8, 70. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.novembra
pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 grozījumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.novembra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 6.2.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.marta Centralizētās grāmatvedības ziņojumu Nr.1.1-33/2011, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt 2003.gada 19.novembra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 priekšmetā minēto īpašumu ar 11 afišu stabiem saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Izslēgt no 2003.gada 19.novembra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 priekšmetā minētā īpašuma 14 pieturvietu nojumes saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2003.gada 19.novembra pilnvarojuma līgumā Nr.01-16/1190.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.326

(protokols Nr.8, 70.punkts)

Nosaukums

Atrašanās vieta

Daudzums (gab.)

Cilindriskais afišu stabs

Pretī Bulduru dzelzceļa stacijai- 5.līnijā 4209 (kadastra numurs 1300 007 4209)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie veikala „Mego” – Raiņa ielā 84/86 (kadastra numurs 1300 020 4401)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie Kauguru Kultūras nama – Raiņa ielā 110 (kadastra numurs 1300 020 1503)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie veikala „Rimi”- Zemes ielā 2 (kadastra numurs 1300 020 0915)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie Slokas dzelzceļa stacijas – Sloka 0002 (kadastra numurs 1300 021 0002)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie viesnīcas „Hotel Jūrmala SPA” – Jomas ielā 47/49 (kadastra numurs 1300 009 2804)

1

Cilindriskais afišu stabs

Jomas ielā 3220 (kadastra numurs 1300 009 3220)

1

Cilindriskais afišu stabs

Meža prospektā 36 (kadastra numurs 1300 007 4504)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie autobusu pieturas Pērkona ielā 8002 (kadastrs numurs 1300 007 8002)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie Dubultu dzelzceļa stacijas – Dubulti 3013 (kadastrs numurs 1300 01 3013)

1

Cilindriskais afišu stabs

Pie Majoru dzelzceļa stacijas – Lienes ielā 2 (kadastrs numurs 1300 009 3912)

12.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.326

(protokols Nr.8, 70.punkts)

Nr.p.k.

Objekts

1

Pieturvietu nojume Jūrmalas ATU

2

Pieturvietu nojume Druvas ielā

3

Pieturvietu nojume Raiņa ielā

4

Pieturvietu nojume Nometņu ielā

5

Pieturvietu nojume sanatorija „Jaunķemeri”

6

Pieturvietu nojume Jaunķemeri

7

Pieturvietu nojume Ķemeru dz.st.

8

Pieturvietu nojume Telšu iela

9

Pieturvietu nojume NRC „Vaivari”

10

Pieturvietu nojume Asari

11

Pieturvietu nojume Enkuru ielā

12

Pieturvietu nojume Plūdu ielā

13

Pieturvietu nojume Muižas ielā

14

Brīvsiena Turaidas ielā netiek nodota - privātīpašums


Lejupielāde: DOC un PDF