Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 327

protokols Nr. 8, 71. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 28.februāra
pilnvarojuma līguma Nr.1.1-16/207 grozījumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 28.februāra pilnvarojuma līguma Nr.1.1-16/207 6.1.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.marta Centralizētās grāmatvedības ziņojumu Nr.1.1-33/2011, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt 2005.gada 28.februāra pilnvarojuma līgumu Nr.1.1-16/207 saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2005.gada 28.februāra pilnvarojuma līgumā Nr.1.1-16/207.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmuma Nr.327

(protokols Nr.8, 71.punkts)

Nr.p.k.

Objekts

Platība

Objekta tips

1

Dzintaru prospekts 1 zeme

4547 kv.m.

zeme

2

Dzintaru prospekts 1 celiņi bruģēti

2596.1 kv.m.

celiņi bruģēti

3

Dzintaru prospekts 1A zeme

1380kv.m.

zeme


Lejupielāde: DOC un PDF