Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 328

protokols Nr. 8, 72. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra
pilnvarojuma līguma Nr.17 grozījumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.17 6.1.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.marta Centralizētās grāmatvedības ziņojumu Nr.1.1-33/2011, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izslēgt no 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.17 pielikuma Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Papildināt 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.17 pielikumu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumā Nr.17.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.328

(protokols Nr.8, 72.punkts)

Nr.p.k.

Materiālo vērtību nosaukums/ adrese

Skaits

1

Atkritumu urnas Dzintaru koncertzāle

11 gab.

2

Skapis tirist 10

2 gab.

3

Skapis tirist 15 - 5

6 gab.

4

Saliekamā skatuve

1 gab.

5

Bruģis Dzintaru koncertzāle Inv.Nr.001420

1 gab2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.328

(protokols Nr.8, 72.punkts)

Nr.p.k.

Materiālo vērtību nosaukums/ adrese

Platība / skaits

1

Turaidas iela 1/002 garāža

163 kv.m.

2

Turaidas iela 1/004 vaļējā vasaras koncertzāle

1597.5 kv.m.

3

Turaidas iela 1/005 kases paviljons

16 kv.m.

4

Turaidas iela 1/008 kiosks

28.6 kv.m.

5

Turaidas iela 1/009 nojume

85.8 kv.m.

6

Turaidas iela 1/010 VIP zona/nojume

301.2 kv.m.

7

Turaidas iela 1/011 noliktava

118.1 kv.m.

8

Turaidas iela 1/012 elektrosadales ēka

59.7 kv.m.

9

Turaidas iela 1/050 žogs ar vārtiem

1 komplekts

10

Video novērošanas kamera ar pulti Turaidas iela 1

1 komplekts

11

Koncertzāles ugunsdrošības signalizācija Turaidas iela 1

1 komplekts

12

Atbalsta siena Turaidas iela 1

1 gab.

13

Dzintaru koncertzāles sienas gleznojums

1 gab.

14

Dzintaru koncertzāles administratīvās ēkas žogs ar vārtiem Dzintaru prospekts 3

1 komplekts

15

Dzintaru prospekts 3 zeme

172 kv.m.

16

Strūklaka „Polifonija”

1 gab.

17

Strūklakas „Polifonija” apgaismes sistēma

1 komplekts

18

Turaidas iela 1 celiņi bruģēti

2831.5 kv.m

19

Turaidas iela 1 celiņi grantēti

633 kv.m.


Lejupielāde: DOC un PDF