Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 17.septembra 496.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 28.jūnijāNr. 333

protokols Nr. 9, 4. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā
finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas

Ievērojot Eiropas Komisijas izsludinātā konkursa „LIFE+” programmas nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Konceptuāli atbalstīt projekta „Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes Aizsargājamo biotopu saglabāšana” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondam, atbilstoši izsludinātajam projektu konkursam.

3. Papildināts ar domes 2012.gada 17.septembra 496.lēmumu

4. Papildināts ar domes 2012.gada 17.septembra 496.lēmumu

5. Papildināts ar domes 2012.gada 17.septembra 496.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis



Pielikums Papildināts ar domes 2012.gada 17.septembra 496.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF