Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 3.decembra 49.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 673.lēmumu

2012.gada 19.jūlijāNr. 385

protokols Nr. 11, 10. punkts

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr. 10 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 4.3.punktu, kā arī ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, un ievērojot to, ka septiņi Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi ir atstājuši darbu padomē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi sekojošā sastāvā:

1.1. Sandra Balča - SIA „Jūrmalas promenāde”;

1.2. Andrejs Berķis - SIA „AVB”;

1.3. Aleksandrs Bērzkalns - SIA „Elektrons S”;

1.4. Aleksandrs Čuda - SIA „Jūrmalas Mežaparki”;

1.5. Jānis Drulle - A/s „Fēnikss”;

1.6. Ingrīda Elinga-Eliasa – Jūrmalas uzņēmēju biedrība; Svītrots ar domes 2013.gada 28.novembra 673.lēmumu

1.7. Valdis Garoza - SIA „Kļavu centrs”;

1.8. Lilija Harlamova - SIA „Vasaras laiks”;

1.9. Jānis Lasis - SIA „JLD”;

1.10. Velta Lasmane - SIA „Akvaparks”;

1.11. Jānis Lediņš - SIA „Jūrmalas ATU”; Svītrots ar domes 2013.gada 28.novembra 673.lēmumu

1.12. Elīna Malkiela - SIA „Sanare – KRC Jaunķemeri”;

1.13. Dace Markvarte - SIA „ASKANIO”; Svītrots ar domes 2013.gada 28.novembra 673.lēmumu

1.14. Armands Muižnieks - SIA „Riga Beach Hostel”;

1.15. Jānis Samanovičs - „Cotton Club”, Jūrmalas bāru un restorānu darbinieku asociācija; Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 673.lēmumu

1.16. Dzintars Sprīvulis – SIA „Noderīgas lietas”;

1.17. Andris Važe - SIA „Skija”;

1.18. Gints Vilks - SIA „G Vilks”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumu Nr.697 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF