Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 424

protokols Nr. 13, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.417
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

Ievērojot to, ka 2012.gada 5.janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgta Vienošanās par projekta īstenošanu Nr. L-ĀTA-12-0824 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011), ka arī grozījumus Projekta pieteikumā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. 2012.gadā Jūrmalas pilsētas domei kā Projekta vadošajam partnerim kopā ar Projekta partneriem un ārpusprojekta partneriem īstenot Projektu, kura kopējās izmaksas sastāda Ls 118 669,60 (t.sk. PVN un ārpusprojekta partneru izmaksas par dalību Projekta aktivitātēs, kas ir Projekta neattiecināmās izmaksas), t.sk.:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes kā Projekta vadošā partnera Projekta izmaksas sastāda Ls 28 848 (t.sk. PVN), ERAF finansējums sastāda 50% no attiecināmajām izmaksām;

2.2. Projekta partneru Projekta izmaksas sastāda Ls 84 417 (t.sk.PVN), ERAF finansējums sastāda 50% no attiecināmajām izmaksām (partneru saraksts un finansējuma dalījums pielikumā);

2.3. lai samazinātu Projekta partneru izmaksas par dalību Projekta aktivitātēs, tiek piesaistīti ārpusprojekta partneri. Ārpusprojekta partneru Projekta izmaksas par dalību Projekta aktivitātēs sastāda Ls 5 404,60 (t.sk.PVN), kas ir Projekta neattiecināmās izmaksas.”

2. Lēmuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Paredzēt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada budžeta Projekta tāmē Projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 4 020,- Ls, t.sk.:

5.1. veselības apdrošināšana – 120,-Ls;

5.2. vīzas – 200,-Ls;

5.3. degvielas izdevumi braucieniem uz izstādēm kaimiņvalstīs 500,-Ls;

5.4. krāsainā un drukāta līmplēve – 2 920,- Ls;

5.5. prāmja biļetes transportlīdzeklim – 160,-Ls;

5.6. autostāvvietas izmaksas – 120,- Ls.”

3. Izteikt lēmuma pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.424

(protokols Nr.13, 9.punkts)

Projekta partneri

Projekta kopējās izmaksas, LVL (t.sk.PVN)

Vadošais partneris

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.

90000056357

28 848,-

[partneris 1]

SIA „Hotel Jūrmala SPA”

reģistrācijas Nr.

40003694427

17 730,-

[partneris 2]

SIA „BBH Investments”, viesnīca „Baltic Beach Hotel”

reģistrācijas Nr.

40103005735

9 874,-

[partneris 3]

SIA „Arbat Rīga”, viesnīca „Pegasa Pils”

reģistrācijas Nr.

40003098029

12 661,-

[partneris 4]

SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”

reģistrācijas Nr.

40003482252

2 244,-

[partneris 5]

SIA „Laimtūre”

reģistrācijas Nr.

40003522199

6 024,-

[partneris 6]

SIA „Latvia Tours”

reģistrācijas Nr.

40103042144

4 110,-

[partneris 7]

Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”

reģistrācijas Nr.

40008020749

18 167,-

[partneris 8]

SIA „BELKOM” (Viesnīca “Lielupe”)

reģistrācijas Nr.

40103033989

1 408,-

[partneris 9]

Siguldas novada dome

reģistrācijas Nr.

90000048152

2 664,-

[partneris 10]

Carnikavas novada dome

reģistrācijas Nr.

90000028989

2 542,-

[partneris 11]

SIA “RIX Travel”

reģistrācijas Nr.

40103426660

3 972,-

[partneris 12]

SIA Nordmedtour

reģistrācijas Nr.

40103348192

3 021,-

Ārpusprojekta partneri

(Krievijas tūrisma aģentūras “Dialog”, “Baltikserviss”, “AB Club”, Latvijas tūrisma aģentūra “TAS Baltics”)

5 404,60

Kopējās Projekta izmaksas

118 669,60

Valūtu kursu svārstības

700,-

Kopējās projekta izmaksas ar valūtu kursu svārstību izmaksām

119 369,60


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF