Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 17.septembra 501.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 9.augustāNr. 428

protokols Nr. 13, 13. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2012.gada 24.jūlijā (protokols Nr.5) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.74 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamās mājās Jūrmalā, Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1” pielikuma 8., 49.un 59.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.428

(protokols Nr.13, 13.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1. Atcelts ar domes 2012.gada 17.septembra 501.lēmumu

P.S.

2 (sieva)

***

1997

2.grupa

***

denacionalizēts

4-34,4(51,8)-2-nav

1968

***

2-31,2-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2. Atcelts ar domes 2012.gada 17.septembra 501.lēmumu

E.S.

2(dēls)

***

2005

1.grupa

Pēc ieslodzījuma

***

2-31,2-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

E.J.

1 civēks

***

2006

2.grupa

*** denacionalizēts

3-38,3(58,3)-1-daļ

1966

***

1-17,9(38,7)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4.

S.K.

2(dēls)

***

2008

2. grupa

***

denacionalizēts

1-9,8(30,5)-2-nav

1984

***

2-31,2-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

5.

J.S.

2(meita)

***

nesastāv

***

pašvaldības

1-9,4(19,1)-2-ir

2011

(sociālais)

***

1-9,4(19,1)-ir

Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības komisijas 17.05.2012. (prot.Nr.6) lēmums par

sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu

1.Atcelt sociālā dzīvokļa ststusu

2.Noslēgt īres līgumu2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 9.augusta lēmumu Nr.428

(protokols Nr.13, 13.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

L.V.

1 cilvēks

***

***

***

1-17,3(26,1)-daļ

Labklājības pārvalde

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF