Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 495

protokols Nr. 16, 1. punkts

Par dalību LIFE+ projektā „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā
plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā”

Ievērojot Eiropas Komisijas izsludinātā konkursa „LIFE+” programmas nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Konceptuāli atbalstīt projekta „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas.

2. Projekta īstenošanai kopējais paredzētais finansējums ir 1 757 010,00 LVL, no kura Jūrmalas pilsētas domes projekta budžets ir 35 140,20 LVL, tai skaitā EK LIFE+ līdzfinansējums ir 17 570,10 LVL, Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums 7 028,04 LVL un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 10 542,06 LVL, saskaņā ar pielikumu.

3. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

4. Projekta līdzfinansējumu, saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada, 2015.gada un 2016.gada budžeta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF