Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 500

protokols Nr. 16, 9. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, N.Ū. 2012.gada 03.augusta iesniegumu, J.P. 2012.gada 03.augusta iesniegumu, J.Z. 2012.gada 24.augusta iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.500

(protokols Nr.16, 9.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka pieraksta gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. Ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

N.Ū.

2(dēls)

***

***

pašvaldības

2-31,2-2012

2012

Īrnieks vīrs miris

13.07.2012.

Ir

Noslēgt īres

līgumu.

2.

J.P.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

2-28,8-2008

1997

Īrnieks mirušās mātes vīrs miris 17.07.2012.

-

Noslēgt īres

līgumu.

3.

J.Z.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

2-40,3-2007

1995

Īrnieks māte mirusi 03.06.2012.

-

Noslēgt īres

līgumu.


Lejupielāde: DOC un PDF