Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 501

protokols Nr. 16, 10. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2012.gada 04.septembrī (protokols Nr.6) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem 2012.gada 09.augusta lēmuma Nr.428 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 1.pielikuma 1.un 3.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.501

(protokols Nr.16, 10.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

J.G.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

***

denacionalizēts

1-19,3-1-daļ

1992

(izlikts saskaņā ar tiesas spriedumu)

***

1-38,7-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

V.D.

7(vīrs,dēls,

meita, mazmeita,

2 mazdēli)

***

2008

2.grupa

***

denacionalizēts

2-25,4-7-nav

1995

***

3-58,8-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

M.D.

2(dēls)

***

2012

2.grupa

***

denacionalizēts

2-35,9-2-nav

1987

***

2-31,2-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.501

(protokols Nr.16, 10.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr.

Vārds, uzvārds,

ģim Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

V.K.

1 cilvēks

***

***

***

1-41,8-daļ

Pašvaldības policija

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF