Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 516

protokols Nr. 16, 26. punkts

Par kūrorta resursu saglabāšanu

Vides aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, izskatot Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju sūdzības, ir konstatējusi dabas resursu lietošanas pārkāpumus. Lai novērstu augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanu ar vidē brīvi izplūstošo minerālūdeni, Administrācija lūdz Jūrmalas pilsētas domei rast iesēju noslēgt minerālūdens urbumus.

Latvijas Republikas likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu” liedz Jūrmalas pilsētas domei ieguldīt savus finanšu līdzekļus privātpersonai piederošā nekustamajā īpašumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15. un 21.pantiem, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ierosināt šādu nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām:

1.1. Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve 5, ar kadastra numuru 1300 526 2601;

1.2. Bišu iela 10, ar kadastra numuru 1300 026 5502;

1.3. Veselības iela 7, ar kadastra numuru 1300 526 6105;

1.4. Tūristu iela 6a, ar kadastra numuru 1300 526 6004;

1.5. Tukuma iela 36, ar kadastra numuru 1300 026 4902;

1.6. Robežu iela 5/7, ar kadastra numuru 1300 526 4402;

1.7. Alejas iela 6, ar kadastra numuru 1300 026 3806;

1.8. Ķemeri 6103, ar kadastra numuru 1300 526 6104;

1.9. Jaunķemeri 2124, ar kadastra numuru 1300 525 2102;

1.10. Emīla Dārziņa iela 22, ar kadastra numuru 1300 526 5805;

1.11. Ķemeri 6107, ar kadastra numuru 1300 526 6103.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Valdim Vītoliņam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF