Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr. 518

protokols Nr. 16, 28. punkts

Par dzīvojamo māju renovāciju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Dzīvokļa īpašuma likums” 10.panta 1. un 2.punktu, 16.panta pirmo daļu, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju renovācijas darbu izpildi siltumenerģijas taupīšanas nolūkos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt dzīvojamo māju, kurās ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esoši neprivatizēti dzīvokļu īpašumi, renovāciju.

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes pārstāvim kā dzīvojamo māju neprivatizēto dzīvokļu īpašumu īpašniekam, piedaloties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības intereses, lemt par dzīvojamo māju renovāciju veikšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF