Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 578

protokols Nr. 18, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751
„Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras 2011.gada 31.janvārī noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr.L-ĀTA-11-0513, pamatojoties uz projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos”, un pamatojoties uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras 2012.gada 12.oktobra vēstuli Nr.7.3-5.2/825SF, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”:

1. Izteikt lēmuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1. Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta vadošā partnera projekta attiecināmās izmaksas sastāda 8 091.81 Ls, t.sk. ERAF finansējums ir 50% jeb 4 045.90 Ls”.

2. Izteikt lēmuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2. Projekta partneru projekta attiecināmās izmaksas sastāda 29 595.43 Ls, t.sk. ERAF finansējums - 50% jeb 14 797.72 Ls.”.

3. Papildināt lēmumu ar 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3. Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” kopējās attiecināmās izmaksas 2011.gadā Jūrmalas pilsētas domei kā projekta vadošajam partnerim kopā ar 7 projekta partneriem – komersantiem sastāda 37 687.24 Ls.”.

4. Papildināt lēmumu ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.4. Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” ERAF piešķirtā atbalsta summa jeb 50% no projekta attiecināmajām izmaksām ir 18 843.62 Ls.”.

5. Papildināt lēmumu ar 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.5. Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 neattiecināmās izmaksas, kas sastāv no PVN un valūtas kursa svārstībām, sastādīja 562.20 Ls.”.

6. Ar šo lēmumu Jūrmalas pilsētas dome noslēdz projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/10/21/016 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos” darbību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF