Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 22.novembrīNr. 625

protokols Nr. 19, 10. punkts

Par sporta veida pievienošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikuma Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums” 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist, ka ar 2013.gada 1.janvāri Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolā tiek realizēts jauniešu interešu izglītības programmas sporta veids – regbijs.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF