Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 655

protokols Nr. 20, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta
lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumu Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”, papildinot to ar 1.16.punktu:

„1.16. Alisa Makejeva (Druvciems, Slokas ielas masīvs).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF