Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 13

protokols Nr. 6, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības pamatbudžetā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” programmas „Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2012.gada sezonā” ietvaros īstenojamajās aktivitātēs, attiecīgi precizējot 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” 25.pielikumu, tai skaitā samazinot asignējumus aktivitātēm:

1. Reklāmas festivāls Golden Hammer Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

2. Irkutskas Filharmonijas Gubernatora Simfoniskā Orķestra koncerts Ls 5 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

3. LNSO Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 10 000 apmērā šādām aktivitātēm:

1. Marijas Naumovas koncerts Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

2. IGO jubilejas koncerts „Mani 50” Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

3. Olgas Rajeckas jubilejas koncerts Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

4. Rezerve Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF