Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 12

protokols Nr. 12, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31
„Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”:

Papildināt nolikuma ar 3.8. un 3.9.punktiem šādā redakcijā:

„3.8. Izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pilsētas teritorijā, izsniedz atļaujas un kontrolē to izvietošanu;

3.9. pārzina un kontrolē pilsētas apstādījumus, veicot apstādījumu apsekošanu, novērtēšanu, atzinumu sastādīšanu, kā arī novērtē pilsētas attīstības priekšlikumus apstādījumu jomā”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF