Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 15

protokols Nr. 1, 18. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 24.janvāra lēmumu Nr.15

(protokols Nr.1, 18.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

G. L.

3 cilv. ( 1980, meita 2001, A. T. p.k. ***)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

Ņ. V.

1 cilv. ( 1944 )

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

A. B.

1 cilv. ( 1923 )

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

G. V.

1 cilv. (1968 )

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

R. G.

6 cilv. (1955, vīrs 1954, meita 1990, mazmeitas 2007, 2009, mazdēls 2012)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF