Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 192

protokols Nr. 9, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija
lēmumā Nr.408 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļu un 60.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par patstāvīgajām deputātu komitejām”:

1. Lēmuma 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. Juris Visockis – komitejas priekšsēdētājs”.

2. Lēmuma 7.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„7.4. Gatis Truksnis”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF