Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 201

protokols Nr. 9, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.530
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„ Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu”

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.190 „Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.530 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu ” un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Pārdot visas pašvaldībai piederošās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” (reģistrācijas Nr.40003279496) kapitāla daļas saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, kurus apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai divu mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.530 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu” minētos kapitāla daļu pārdošanas noteikumus, ņemot vērā izmaiņas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitāla.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF