Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 206

protokols Nr. 9, 19. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, J.T. 2013.gada 14.marta iesniegumu, A.L. 2013.gada 5.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.206

(protokols Nr.9, 19.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka ppieraksta

gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. Ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

J.T.

3(meita,dēls)

***

***

2006

***

Ir

Noslēgt īres

līgumu.

2.

A.L.

2(dēls)

***

***

1972

***

Ir

Noslēgt īres līgumu


Lejupielāde: DOC un PDF