Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 252

protokols Nr. 10, 1. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662
„Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 61.pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.34 „Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums” 2.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”, lēmuma 2.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.1. Juris Visockis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs;”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF