Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 2.maijāNr. 255

protokols Nr. 10, 5. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2013.gada 23. aprīlī (protokols Nr.3) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 2.maija lēmumu Nr.255

(protokols Nr.10, 5.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

V.P.

4(***)

***

 ***

***

Talsu šos.31/9-26

2-40,9-ir

***

Noslēgt īres līgumu

2.

Ž.N.

3(***)

***

 ***

***

Talsu šos.31/9-59

2-41,7-ir

***

Noslēgt īres līgumu

3.

S.K.

1 cilvēks

***

***

***

Skolas 44-95

1-13,1-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4.

A.R.

1 cilvēks

***

***

***

Skolas 44-79

1-15,8-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

5.

J.V.

1 cilvēks

***

***

***

Skolas 44-71

1-16,4-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

6.

D.B.

1 cilvēks

***

***

***

Skolas 44-94

1-13,4-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

7.

A.F.

1 cilvēks

***

***

***

Skolas 44-78

1-13,4-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 2.maija lēmumu Nr.255

(protokols Nr.10, 5.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcā

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

I.B.

2(***)

***

***

Slokas 63/5-16

1-12,5(20,3)-ir

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

2.

J.O.

1 cilvēks

***

***

Slokas 63/3-29

1-11,2(19,4)-daļ

(policijas)

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

3.

S.L.

2(***)

***

***

Slokas 63/3-19

1-17,6(26,5)-daļ

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

4.

J.U.

2(***)

***

***

Slokas 63/3-14

1-17,7(26,3)-daļ

***

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF