Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 332

protokols Nr. 11, 51. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta
lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”

 

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikuma Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” 1.5.punktu un ņemot vērā mikrorajonu iedzīvotāju pārstāvju iesniegumus un Ķemeru iedzīvotāju biedrības iesniegtos dokumentus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 „Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Ieva Lazda (Ķemeri);

2. Svītrot lēmuma 2., 3., 7., 9. un 12.punktu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF