Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 335

protokols Nr. 12, 3. punkts

Par nodomu protokola parakstīšanu starp Šenjanas pilsētu (Ķīnas Tautas Republiku) un
Jūrmalas pilsētu (Latvijas Republika) par pilsētu draudzīgu un sadarbības attiecību nodibināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, un, ņemot vērā Šenjanas pilsētas ieinteresētību noslēgt nodomu protokolu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt nodomu protokola parakstīšanu starp Šenjanas pilsētu (Ķīnas Tautas Republika) un Jūrmalas pilsētu (Latvijas Republika) par pilsētu draudzīgu un sadarbības attiecību nodibināšanu, ar mērķi turpmāk attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību un veicināt draudzīgu partnerību starp abām pilsētām.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Juri Visocki parakstīt nodomu protokolu starp Šenjanas pilsētu (Ķīnas Tautas Republiku) un Jūrmalas pilsētu (Latvijas Republika).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai īstenot šī lēmuma 1.punkta izpildi.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF