Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 341

protokols Nr. 12, 16. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

 

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, A.A. 2013.gada 25.aprīļa iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija lēmumu Nr.341

(protokols Nr.12, 16.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka pieraksta

gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

A.A.

3 (2 meitas)

***

***

3-48, 1-2012

***

***

Ir

Noslēgt īres

līgumu.


Lejupielāde: DOC un PDF