Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 698

protokols Nr. 30, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra
lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1. un 1.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Izveidot Dzīvokļu komisiju 6 cilvēku sastāvā.”.

2. Lēmuma 2.punkta 2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.3. Leons Kasņikovskis – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults;”.

3. Lēmuma 2.punkta 2.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.5. Marita Kurme – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente;”.

4. Papildināt lēmumu ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. Iveta Strazdiņa – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF