Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 707

protokols Nr. 30, 11. punkts

Par atzinības izteikšanu pludmales volejbolistam
A.S. un viņa trenerim G.S.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.punkta 9.2.1.apakšpunktu un 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvas Pasaules kausa kopvērtējuma 1.vietas ieguvējam pludmales volejbolistam A.S. 4000 LVL apmērā un viņa trenerim G.S. 2000 LVL apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF