Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 737

protokols Nr. 31, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai Dūņu ceļā 2, Jūrmalā”

Pamatojoties uz to, ka Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā” (turpmāk – Domes lēmums) mainās aizņēmuma izņemšanas sadalījums pa gadiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Domes lēmumā, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 387 547 (EUR 551 429,70) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2013.gadā Ls 361 824;

1.2. 2014.gadā Ls 25 723 (EUR 36 600,53).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF