Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 7

protokols Nr. 4, 41. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.15
„Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums”, nolikuma 4.9.punktā vārdus „Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa” aizstājot ar vārdiem „Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF