Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 10

protokols Nr. 5, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26
„Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”, papildinot ar 53.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„53.7. līdzekļi, kas iegūti piedaloties izsludinātajos iepirkumu konkursos atbilstoši Centra darbības mērķiem.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF