Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 50.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 30.janvārīNr. 38

protokols Nr. 3, 16. punkts

Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu
regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas
maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes
izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumu Nr.180 „Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas Sabiedriskā transporta plānotājam un Ekspertam uzņēmējdarbības un satiksmes plānošanas jautājumos, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumiem par licences kartītes un apliecinājumu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos izsniegšanu un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem izsniegšanu, parakstīt un izsniegt licences kartītes un apliecinājumus regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem. Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 50.lēmumu

2. Lēmuma kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājam.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 23.septembra lēmumu Nr.653 „Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF