Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 275

protokols Nr. 9, 74. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra
lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju” izveidotās Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas efektīvu un kvalitatīvu darbību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāvā un izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju” 2.3.punktu šādā redakcijā:

„2.3. Laura Johansone – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF