Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 258

protokols Nr. 12, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra
lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”:

1. Lēmuma 2.2.apakšpunktā svītrot vārdu „vietnieks”.

2. Lēmuma 2.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.6. Guna Voitkāne – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF