Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 15

protokols Nr. 5, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49
„Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums”

Izdots saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada
4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas
pašvaldības nolikums” 18.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.49 „Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

Izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:

„10. Padomes sastāvā ir ne vairāk 20 (divdesmit) locekļi, kuri pārstāv Jūrmalas pilsētas uzņēmumus. Prioritāri Padomes sastāvā tiek uzņemti pārstāvji no šādām nozarēm (saskaņā ar publiski pieejamas datu bāzes datiem): –

10.1. viesnīcas un SPA, medicīna, izklaide – ne vairāk kā 7 pārstāvji;

10.2. tirdzniecība – ne vairāk kā 3 pārstāvji;

10.3. būvniecība un nekustamais īpašums - ne vairāk kā 4 pārstāvji;

10.4. restorāni un ēdināšana - ne vairāk kā 4 pārstāvji;

10.5. ražošana – ne vairāk kā 2 pārstāvji.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF