Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 23.nolikumu

2016.gada 19.maijāNr. 22

protokols Nr. 6, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19
,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

,,7.1 Ģimnāzijas izglītības programmu īstenošanas vieta: Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011 un Aizputes iela 1A, Jūrmala, LV-2010”.

2. Papildināt 12.1.apakšpunktu aiz cipariem ,,23013111” ar vārdiem:

,,Īstenošanas vieta: Jūrmalas Valsts ģimnāzija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV-2011”.

3.  Papildināt 12.2.apakšpunktu aiz cipariem ,,31013011” ar vārdiem:

,,Īstenošanas vieta: Jūrmalas Valsts ģimnāzija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV-2011”.

4. Papildināt 12.3.apakšpunktu aiz cipariem ,,31014011” ar vārdiem:

,,Īstenošanas vieta: Jūrmalas Valsts ģimnāzija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV-2011 un Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, LV-2010”.

5. Papildināt 12.4.apakšpunktu aiz vārda cipariem ,,31012011” ar vārdiem:

,,Īstenošanas vieta: Jūrmalas Valsts ģimnāzija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV-2011”.

6. Papildināt 12.5.apakšpunktu aiz cipariem ,,31011011” ar vārdiem:

,,Īstenošanas vieta: Jūrmalas Valsts ģimnāzija Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV-2011”.

7. Grozījumi stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis