Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 629

protokols Nr. 19, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379
“Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

Izteikt Lēmuma pielikuma 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.4. Jūrmalas pilsētas domes amati, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālām dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) noteikti pielikumā.”

Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksts, kuri ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veicot amata (darba, dienesta) pienākumus

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Amatu vienību skaits

Pašvaldības policija

1

Priekšnieks

1

2

Priekšnieka vietnieks

1

3

Dežūrdienesta priekšnieks

1

4

Vecākais inspektors 8st.

6

5

Inspektors 8 st.

4

6

Vecākais inspektors 24 st.

4

7

Inspektors 24 st.

20

8

Inspektors 12 st.

11

9

Glābšanas dienesta priekšnieks

1

10

Vecākais inspektors-glābējs 8 st.

1

11

Inspektors-glābējs 12 st.

14

12

Medicīnas māsa

4

13

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

22

Kopā

90

Pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"

1

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8.83

2

 Skolotājs logopēds

2

3

Izglītības psihologs

0.5

4

Skolotāja palīgs

4

5

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.3

6

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.3

Kopā

15.93

Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs

Nakts patversme

1

Nakts patversmes vadītājs

1

2

Aprūpētājs

5.5

3

Autovadītājs

0.25

Sociālo pakalpojumu centrs “Ķemeri” (personām ar garīgas veselības traucējumiem)

4

Centra vadītājs

1

5

Sociālā darbinieks

0.5

6

Sociālā aprūpētājs

1

7

Medicīnas māsa

0.75

8

Interešu pulciņa vadītājs

2.5

Specializētās darbnīcas personām ar garīgas veselības traucējumiem

9

Sociālais darbinieks

0.5

10

Interešu pulciņa vadītājs

1.5

11

Psihologs

0.5

Grupu dzīvokļu pakalpojumu nodaļa

12

Aprūpētājs

4.5

13

Sociālais darbinieks

1

14

Sociālais rehabilitētājs

1

Saimniecības daļa

Ēkas un teritorijas uzraugs

4.5

Kopā

26.00

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

1

Direktors

1

2

Direktora vietnieks audzināšanas darbā, sociālais pedagogs

1

3

Direktora vietnieks izglītības jomā

1

4

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

5

Pirmsskolas izglītības skolotājs-logopēds

1

6

Speciālās izglītības skolotājs

7

7

Speciālās izglītības un internāta skolotājs

3

8

Internāta skolotājs

4

9

Pedagoga palīgs, speciālās izglītības skolotājs

1

10

Speciālās izglītības, internāta skolotājs

6

11

Nakts aukle

2

12

Medicīnas māsa

1

13

Ārsts

0.35

14

Automobiļa vadītājs

1

15

Sociālais aprūpētājs

2

Kopā

32.35

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

1

Direktors

1

2

Medicīnas māsa

1

3

Pedagogs

6.25

4

Psihologs

1

5

Sociālais aprūpētājs

16.75

6

Sociālais pedagogs

4

7

Sociālais darbinieks

3

8

Automobiļa vadītājs

0.75

9

Tehniskais strādnieks

1

Kopā

34.75

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Sociālais dienests

1

Pārvaldes vadītāja vietnieks - sociālā dienesta vadītājs

1

2

Sociālā darba daļas vadītājs

1

3

Vecākais sociālais darbinieks

2

4

Psihologs

1

Sociālo pakalpojumu daļa

5

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

1

6

Sociālo pakalpojumu galvenais speciālists

1

Sociālās palīdzības daļa

7

Sociālās palīdzības daļas vadītājs

1

8

Sociālās palīdzības galvenais speciālists

2

9

Sociālā darba speciālists

8

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

10

Dienas centra vadītājs

1

11

Sociālais darbinieks

1

12

Logopēds

0,5

13

Audiologopēds

0,5

14

Fizioterapeits

1

Administratīvā daļa

15

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1

16

Reģistrators

1

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa

17

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītājs

1

18

Sociālais darbinieks

1

19

Psihologs

1

Kopā

26

Jūrmalas pilsētas dome

1

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists

1

2

Sagādnieks

2

Kopā

3

Pavisam kopā

228.03

2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF