Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 29.augusta 409.lēmumu

2016.gada 16.decembrīNr. 635

protokols Nr. 19, 12. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumā Nr.260
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

Ņemot vērā, ka Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumu daļas, kas attiecas uz audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām, apmērs ir noteikts saistošajos noteikumos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmuma Nr.260 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi” (turpmāk – pielikums) šādu grozījumu:

Svītrot pielikuma 1.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis