Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 642

protokols Nr. 19, 22. punkts

Par naudas sodu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.1punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu, 296.pantu un 300.panta otro daļu, Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, un trešo daļu, Iedzīvotāju reģistra datiem un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas apliecinājumam, ka veiktas visas nepieciešamās darbības naudas sodu piedziņai par administratīvajiem pārkāpumiem un piedziņa nav iespējama, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites Administratīvās komisijas administratīvo pārkāpumu neapmaksātos naudas sodus par kopējo summu 9664.03 EUR (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro un trīs centi) saskaņā ar 1., 2., 3. un 4.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.642

(protokols Nr.19, 22.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši

N.p.k.

Debitors

Personas kods

Lēmuma Nr.

Gads

Summa

Miršanas datums

1

Kūlītis

Renārs

040889-11173

D58/

26

2015

7,00

06.06.2016.

2

Krasanovs

Iļja

250487-11495

D58/

31

2016

20,00

17.08.2016.

3

Koļesovs

Jevgenijs

080964-11513

D58/

63

2015

30,00

10.01.2016.

4

Krepša

Ņina

110636-11508

D58/

108

2014

10,00

23.12.2015.

5

Buličovs

Pāvels

061284-11501

D58/

189

2010

14,23

31.03.2015.

6

Krauze

Arturs

150873-11313

D58/

214

2010

28,46

29.05.2016.

7

Kapustins

Genadijs

111161-12914

D58/

219

2014

50,00

20.09.2016.

8

Krauklis

Valdis

170161-11516

D58/

236

2013

28,46

30.08.2015.

9

Kūlītis

Renārs

040889-11173

D58/

269

2013

14,23

06.06.2016.

10

Kūlītis

Renārs

040889-11173

D58/

291

2013

7,11

06.06.2016.

11

Krauze

Arturs

150873-11313

D58/

294

2010

71,14

29.05.2016.

12

Kapustins

Genadijs

111161-12914

D58/

307

2014

70,00

20.09.2016.

13

Kapustins

Genadijs

111161-12914

D58/

320

2016

10,00

20.09.2016.

14

Buličovs

Pāvels

061284-11501

D58/

353a

2011

7,11

31.03.2015.

15

Grineviča

Inga

280529-12752

D58/

397

2012

213,43

21.03.2014.

16

Guks

Kaspars

050591-12414

D58/

447

2011

14,23

07.04.2013.

17

Kapustins

Genadijs

111161-12914

D58/

478

2016

50,00

20.09.2016.

18

Kokāns

Jānis

120382-10547

D58/

561

2010

14,23

15.12.2014.

19

Platko

Aleksejs

200672-11506

D58/

580

2012

7,11

19.02.2016.

20

Krauklis

Valdis

170161-11516

D58/

657

2011

21,34

30.08.2015.

21

Krauklis

Valdis

170161-11516

D58/

661

2011

14,23

30.08.2015.

22

Untiņš

Egons

280756-13050

D58/

693

2010

14,23

09.04.2014.

23

Krauklis

Valdis

170161-11516

D58/

711

2012

28,46

30.08.2015.

24

Buličovs

Pāvels

061284-11501

D58/

778

2010

7,11

31.03.2015.

25

Krauklis

Valdis

170161-11516

D58/

819

2009

28,46

30.08.2015.

26

Kondratjevs

Vladislavs

130181-11490

D58/

845

2011

14,23

09.05.2016.

27

Petriks

Viktors

050956-11501

D58/

934

2011

14,23

23.12.2015.

28

Mitrovskis

Normunds

110976-11522

D58/

962

2011

14,23

26.02.2016.

29

Ziemelis

Romans

180272-11509

D58/

1025

2009

7,11

10.03.2016.

30

Koļesņikova

Nataļja

201268-10104

D58/

1088

2010

14,23

07.08.2016.

31

Kokāns

Jānis

120382-10547

D58/

1107

2010

71,14

15.12.2014.

32

Mitrovskis

Normunds

110976-11522

D58/

1141

2011

7,11

26.02.2016.

33

Krauklis

Valdis

170161-11516

D58/

1218

2010

42,69

30.08.2015.

34

Mitrovskis

Normunds

110976-11522

D58/

1235

2011

14,23

26.02.2016.

35

Krauklis

Valdis

170161-11516

D58/

1258

2011

7,11

30.08.2015.

36

Mitrovskis

Normunds

110976-11522

D58/

1278

2011

14,23

26.02.2016.

37

Mitrovskis

Normunds

110976-11522

D58/

1320

2011

14,23

26.02.2016.

38

Abramova

Valentīna

280556-11517

D58/

1448

2006

21,34

09.02.2016.

39

Orbans

Jurijs

080685-11496

D58/

1584

2010

14,23

12.03.2015.

Kopā:

1050,91

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto naudas sodu piedziņai.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.642

(protokols Nr.19, 22.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir saņemti Zvērinātu tiesu izpildītāju lēmumi par izpildu lietvedības izbeigšanu.

N.p.k.

Debitors

Personas kods/ Reģ.Nr.

Lēmuma Nr.

Gads

Summa (EUR)

ZTI-bez izpildes (datums)

1

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

4

2010

14,23

17.02.2016.

2

SIA "VN Priedes"

42103047811

D58/

5

2013

213,43

10.10.2016.

3

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

12

2010

21,34

17.02.2016.

4

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

16

2010

14,23

17.02.2016.

5

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

20

2010

21,34

17.02.2016.

6

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

25

2007

21,34

31.05.2016.

7

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

29

2010

21,34

17.02.2016.

8

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

34

2010

28,46

18.12.2015.

9

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

35

2010

21,34

17.02.2016.

10

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

36

2009

35,57

16.02.2016.

11

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

70

2010

28,46

17.02.2016.

12

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

71

2010

35,57

17.02.2016.

13

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

87

2010

14,23

17.02.2016.

14

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

94

2010

21,34

17.02.2016.

15

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

98

2010

35,57

17.02.2016.

16

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

100

2010

42,69

17.02.2016.

17

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

103

2010

28,46

02.03.2016.

18

SIA "Gardariks"

40003661089

D58/

105

2012

284,57

29.09.2016.

19

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

117

2010

142,29

02.03.2016.

20

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

118

2010

170,74

17.02.2016.

21

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

120

2010

21,34

17.02.2016.

22

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

126

2010

21,34

17.02.2016.

23

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

129

2010

21,34

17.02.2016.

24

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

132

2010

35,57

16.02.2016.

25

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

150

2008

28,46

11.08.2016.

26

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

163

2009

21,34

07.01.2016.

27

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

166

2010

35,57

20.05.2016.

28

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

174

2010

21,34

30.06.2016.

29

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

186

2008

21,34

17.02.2016.

30

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

208

2008

128,06

02.03.2016.

31

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

225

2010

28,46

20.10.2016.

32

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

227

2007

14,23

16.02.2016

33

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

227

2010

28,46

17.02.2016.

34

SIA "VIDUS 54"

40003741416

D58/

238

2009

213,43

22.09.2016.

35

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

255

2007

28,46

18.10.2016.

36

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

293

2008

21,34

12.07.2016.

37

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

320

2010

71,14

12.07.2016.

38

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

336

2009

14,23

02.06.2016.

39

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

379

2008

21,34

17.02.2016.

40

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

384

2010

35,57

05.05.2016.

41

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

391

2007

14,23

12.07.2016.

42

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

391

2008

85,37

16.02.2016.

43

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

395

2009

21,34

31.05.2016.

44

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

406

2010

21,34

20.10.2016.

45

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

411a

2007

35,57

01.08.2016.

46

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

411

2010

42,69

18.10.2016.

47

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

416

2008

28,46

17.02.2016.

48

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

458

2007

28,46

17.02.2016.

49

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

460

2010

28,46

17.02.2016.

50

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

519

2008

7,11

17.02.2016.

51

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

522a

2009

71,14

24.10.2016.

52

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

569

2008

71,14

17.02.2016.

53

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

575

2009

21,34

03.06.2016.

54

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

619

2010

21,34

31.05.2016.

55

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

633

2008

142,29

16.02.2016.

56

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

647

2009

142,29

17.02.2016.

57

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

657

2009

49,8

02.03.2016.

58

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

682

2010

28,46

01.09.2016.

59

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

723

2010

28,46

05.05.2016.

60

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

750

2010

14,23

17.02.2016.

61

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

797

2009

21,34

17.02.2016.

62

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

815

2010

21,34

14.12.2015.

63

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

820

2008

28,46

17.02.2016.

64

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

851

2008

142,29

17.02.2016.

65

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

904

2007

7,11

12.07.2016.

66

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

911

2007

21,34

12.07.2016.

67

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

920

2009

21,34

17.02.2016.

68

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

935

2009

35,57

14.04.2016.

69

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

940

2009

14,23

16.02.2016.

70

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

943

2010

14,23

30.06.2016.

71

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

979

2009

106,72

17.02.2016.

72

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

984

2010

21,34

21.03.2016.

73

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1030

2010

14,23

28.07.2016.

74

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1054

2010

56,91

12.07.2016.

75

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1073

2008

14,23

14.01.2016.

76

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1081

2009

21,34

31.05.2016.

77

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1166

2011

14,23

10.10.2016.

78

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1185

2009

71,14

06.05.2016.

79

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1195

2009

21,34

16.02.2016.

80

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1198

2010

14,23

06.01.2016.

81

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1233

2009

14,23

16.02.2016.

82

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1241

2009

21,34

16.02.2016.

83

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1290

2010

14,23

07.12.2015.

84

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1293

2009

28,46

16.02.2016.

85

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1294

2009

35,57

16.02.2016.

86

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1295

2010

21,34

31.05.2016.

87

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1297

2010

21,34

30.06.2016.

88

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1315

2010

21,34

20.05.2016.

89

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1324

2009

21,34

16.02.2016.

90

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1341

2009

14,23

16.02.2016.

91

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1352

2009

35,57

16.02.2016.

92

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1384

2010

35,57

12.07.2016.

93

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1393

2009

21,34

16.02.2016.

94

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1394

2009

21,34

16.02.2016.

95

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1399

2009

14,23

16.02.2016.

96

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1402

2009

21,34

16.02.2016.

97

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1405

2010

14,23

20.05.2016.

98

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1430

2009

21,34

16.02.2016.

99

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1442

2009

21,34

18.12.2015.

100

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1447

2009

14,23

16.02.2016.

101

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1451

2009

14,23

16.02.2016.

102

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1453

2009

21,34

16.02.2016.

103

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1455

2009

17,07

16.02.2016.

104

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1488

2010

9,96

30.03.2016.

105

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1497

2010

21,34

01.03.2016.

106

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1500

2009

21,34

16.02.2016.

107

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1509

2009

21,34

16.02.2016.

108

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1512

2010

14,23

18.10.2016.

109

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1519

2010

14,23

12.07.2016.

110

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1533

2009

14,23

16.02.2016.

111

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1541

2009

21,34

16.02.2016.

112

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1560

2009

14,23

16.02.2016.

113

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1566

2009

21,34

16.02.2016.

114

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1586

2009

71,14

16.02.2016.

115

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1589

2009

21,34

16.02.2016.

116

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1600

2009

14,23

16.02.2016.

117

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1610

2009

28,46

03.06.2016.

118

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1619

2009

35,57

16.02.2016.

119

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1627

2009

14,23

16.02.2016.

120

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1630

2009

21,34

16.02.2016.

121

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1634

2009

35,57

17.02.2016.

122

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1638

2009

42,69

17.02.2016.

123

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1643

2009

42,69

17.02.2016.

124

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1644

2009

42,69

17.02.2016.

125

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1655

2009

28,46

17.02.2016.

126

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1666

2009

21,34

03.06.2016.

127

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1672

2009

21,34

17.03.2016

128

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1677

2009

21,34

17.02.2016.

129

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1681

2009

35,57

17.02.2016.

130

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1682

2009

35,57

17.02.2016.

131

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1697

2009

21,34

16.02.2016.

132

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1701

2009

21,34

16.02.2016.

133

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1703

2009

14,23

17.02.2016.

134

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1704

2009

14,23

17.02.2016.

135

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1708

2009

35,57

17.02.2016.

136

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1711

2009

28,46

17.02.2016.

137

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1718

2009

35,57

17.02.2016.

138

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1723

2010

9,96

05.05.2016.

139

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1734

2009

35,57

17.02.2016.

140

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1735

2009

71,14

17.02.2016.

141

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1739

2010

7,11

01.03.2016.

142

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1745

2009

35,57

03.06.2016.

143

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1747

2009

28,46

17.02.2016.

144

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1832

2010

21,34

13.04.2016.

Kopā:

5209,01

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto naudas sodu piedziņai.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.642

(protokols Nr.19, 22.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas norakstāmie 2005.gada naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Lēmuma Nr.

Gads

Summa

1

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

22

2005

21,34

2

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

32

2005

28,46

3

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

35

2005

28,46

4

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

58

2005

21,34

5

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

64

2005

12,81

6

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

67

2005

49,80

7

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

70

2005

7,11

8

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

82

2005

21,34

9

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

95

2005

14,23

10

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

97

2005

14,23

11

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

116

2005

14,23

12

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

117

2005

14,23

13

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

140

2005

284,57

14

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

145

2005

14,23

15

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

154

2005

21,34

16

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

171

2005

14,23

17

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

172

2005

14,23

18

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

177

2005

14,23

19

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

198

2005

14,23

20

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

231a

2005

35,57

21

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

232

2005

7,11

22

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

257

2005

7,11

23

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

317

2005

14,23

24

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

340

2005

14,23

25

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

347

2005

7,11

26

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

394

2005

21,34

27

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

434

2005

7,11

28

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

443

2005

7,11

29

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

447

2005

21,34

30

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

453

2005

21,34

31

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

459

2005

21,34

32

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

463

2005

14,23

33

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

465

2005

14,23

34

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

476

2005

14,23

35

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

485

2005

4,27

36

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

495

2005

21,34

37

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

496

2005

1,42

38

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

502

2005

14,23

39

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

523

2005

14,23

40

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

528

2005

21,34

41

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

538

2005

21,34

42

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

552

2005

35,57

43

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

553

2005

21,34

44

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

554

2005

14,23

45

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

600

2005

7,11

46

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

602

2005

4,27

47

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

648

2005

21,34

48

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

649

2005

64,03

49

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

650

2005

64,03

50

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

666

2005

7,11

51

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

677

2005

7,11

52

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

706

2005

21,34

53

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

714

2005

21,34

54

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

755

2005

14,23

55

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

756

2005

7,11

56

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

766

2005

21,34

57

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

778

2005

7,11

58

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

790a

2005

28,46

59

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

809

2005

21,34

60

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

819

2005

35,57

61

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

823

2005

9,96

62

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

824

2005

21,34

63

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

841

2005

21,34

64

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

845

2005

14,23

65

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

846

2005

14,23

66

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

847

2005

7,11

67

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

852

2005

42,69

68

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

859

2005

21,34

69

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

867

2005

21,34

70

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

881

2005

135,18

71

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

894

2005

21,34

72

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

932

2005

14,23

73

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

935

2005

7,11

74

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

952

2005

42,69

75

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

973a

2005

7,11

76

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

979

2005

7,11

77

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

989

2005

14,23

78

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1004

2005

7,11

79

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1007

2005

21,34

80

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1009

2005

14,23

81

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1010

2005

4,27

82

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1012

2005

21,34

83

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1029

2005

21,34

84

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1032

2005

21,34

85

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1043

2005

21,34

86

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1094

2005

7,11

87

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1096

2005

14,23

88

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1119

2005

21,34

89

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1126

2005

35,57

90

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1168

2005

7,11

91

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1170

2005

11,38

92

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1174

2005

21,34

93

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1175

2005

28,46

94

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1198

2005

14,23

95

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1206

2005

14,23

96

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1207

2005

7,11

97

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1211

2005

14,23

98

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1218

2005

14,23

99

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1231

2005

14,23

100

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1239

2005

35,57

101

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1261

2005

7,11

102

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1311

2005

21,34

103

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1326

2005

21,34

104

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1333

2005

4,27

105

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1346

2005

7,11

106

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1358

2005

21,34

107

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1370

2005

28,46

108

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1382

2005

4,27

109

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1385

2005

4,27

110

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1439

2005

21,34

111

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1459

2005

28,46

112

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1480

2005

7,11

113

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1489

2005

7,11

114

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1512

2005

14,23

115

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1516

2005

14,23

116

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1523

2005

14,23

117

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1525

2005

21,34

118

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1526

2005

7,11

119

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1550

2005

28,46

120

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1580

2005

14,23

121

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1588

2005

9,96

122

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1604

2005

7,11

Kopā:

2504,11

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto naudas sodu piedziņai.4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.642

(protokols Nr.19, 22.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo Administratīvās komisijas lēmumi ir atcelti vai grozīti ar tiesu spriedumiem.

N.p.k.

Debitors

Personas kods/

Reģ.Nr.

Lēmuma Nr.

Gads

Sods (EUR)

Atcelts (EUR)

Tiesas sprieduma datums

Tiesas sprieduma lietas numurs

1

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/213

2015

150,00

150,00

24.07.2014.

117011015

2

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/341

2015

600,00

300,00

03.02.2016.

131027115

3

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/296

2015

100,00

30,00

16.02.2016.

133 0680 15

4

SIA "MEVIUS"

40103288315

D58/462

2015

700,00

420,00

24.10.2016.

1-1104-15/15

Kopā:

1550,00

900,00

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka, atbilstoši likumdošanai un saskaņā ar tiesu spriedumiem, naudas sodu piedziņa nav iespējama.


Lejupielāde: DOC un PDF