Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 643

protokols Nr. 19, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas
debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 21.1punktu un Iedzīvotāju reģistra datiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādus par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā EUR 1 895,14 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci euro 14 centi) apmērā saskaņa ar pielikumā pievienoto sarakstu, kura piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 16.decembra lēmumam Nr.643

(protokols Nr.19, 23.punkts)

Debitoru parādi par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Rēķina Nr. (gads)

Summa (EUR)

1

Anaņjevskis Ivars

250593-14006

31.08.2016.

599 (2013)

25,61

2

Anaņjevskis Ivars

250593-14006

31.08.2016.

290 (2014)

25,61

3

Anaņjevskis Ivars

250593-14006

31.08.2016.

502 (2014)

25,61

4

Anaņjevskis Ivars

250593-14006

31.08.2016.

94 (2015)

25,61

5

Anaņjevskis Ivars

250593-14006

31.08.2016.

187 (2015)

25,61

6

Anaņjevskis Ivars

250593-14006

31.08.2016.

449 (2016)

25,61

7

Anžjānis Aleksandrs

230356-10661

31.12.2015.

1 (2015)

25,61

8

Avots Linards

261047-11073

16.11.2015.

153 (2014)

25,61

9

Avots Linards

261047-11073

16.11.2015.

443 (2015)

25,61

10

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

22 (2013)

25,61

11

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

431 (2013)

25,61

12

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

433 (2013)

25,61

13

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

22 (2014)

25,61

14

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

31 (2014)

25,61

15

Bazuļevs Sergejs

180166-11507

26.12.2015.

33 (2014)

25,61

16

Čīča Andis

210177-11077

04.04.2016.

90 (2013)

25,61

17

Firsovs Viktors

140646-11490

25.01.2016.

135 (2014)

25,61

18

Firsovs Viktors

140646-11490

25.01.2016.

139 (2014)

25,61

19

Gamovs Aleksandrs

231266-11491

03.09.2016.

75 (2012)

25,61

20

Gamovs Aleksandrs

231266-11491

03.09.2016.

408 (2015)

25,61

21

Jēkabsone Vija

211083-13109

08.11.2015.

447 (2013)

25,61

22

Jēkabsone Vija

211083-13109

08.11.2015.

494 (2015)

25,61

23

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

352 (2014)

25,61

24

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

436 (2014)

25,61

25

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

442 (2014)

25,61

26

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

479 (2014)

25,61

27

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

636 (2014)

25,61

28

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

328 (2015)

25,61

29

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

378 (2015)

25,61

30

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

416 (2015)

25,61

31

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

438 (2015)

25,61

32

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

525 (2015)

25,61

33

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

531 (2015)

25,61

34

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

549 (2015)

25,61

35

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

297 (2016)

25,61

36

Kapustins Genadijs

111161-12914

20.09.2016.

322 (2016)

25,61

37

Kazanskis Igors

140367-11507

06.12.2015.

495 (2015)

25,61

38

Krasanovs Iļja

250487-11495

17.08.2016.

590 (2013)

25,61

39

Krasanovs Iļja

250487-11495

17.08.2016.

104 (2015)

25,61

40

Krasanovs Iļja

250487-11495

17.08.2016.

176 (2016)

25,61

41

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

311 (2012)

25,61

42

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

417 (2013)

25,61

43

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

439 (2013)

25,61

44

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

563 (2013)

25,61

45

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

75 (2014)

25,61

46

Kūlītis Renārs

040889-11173

06.06.2016.

225 (2014)

25,61

47

Kupče Kaspars

070184-11492

19.08.2016.

117 (2015)

25,61

48

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

59 (2013)

25,61

49

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

99 (2013)

25,61

50

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

124 (2013)

25,61

51

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

152 (2013)

25,61

52

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

156 (2013)

25,61

53

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

440 (2013)

25,61

54

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

8 (2014)

25,61

55

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

491 (2014)

25,61

56

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

54 (2015)

25,61

57

Kuzņecovs Nikolajs

130547-11493

09.01.2016.

55 (2015)

25,61

58

Maričs Sergejs

151086-10305

02.10.2016.

318 (2015)

25,61

59

Meinarts Aigars

120772-11219

12.02.2016.

278 (2012)

25,61

60

Mihailovs Viesturs

101249-11519

12.01.2016.

641 (2013)

25,61

61

Mitrovskis Normunds

110976-11522

26.02.2016.

58 (2016)

25,61

62

Platko Aleksejs

200672-11506

19.02.2016.

414 (2015)

25,61

63

Poplavskis Vladimirs

220157-11495

24.04.2016.

16 (2012)

25,61

64

Poplavskis Vladimirs

220157-11495

24.04.2016.

17 (2012)

25,61

65

Poplavskis Vladimirs

220157-11495

24.04.2016.

78 (2013)

25,61

66

Puriņš Ivars

270858-13123

30.12.2015.

72 (2013)

25,61

67

Sirba Andrejs

211259-11493

05.11.2016.

78 (2015)

25,61

68

Truņilovs Vadims

081082-11499

19.02.2016.

123 (2015)

25,61

69

Truņilovs Vadims

081082-11499

19.02.2016.

86 (2016)

25,61

70

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

358 (2016)

25,61

71

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

368 (2016)

25,61

72

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

445 (2016)

25,61

73

Voloshchenko Igor

240461-11539

26.09.2016.

471 (2016)

25,61

74

Žerba Juris

221163-12522

15.06.2016.

167 (2013)

25,61

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF