Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 695

protokols Nr. 19, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365
“Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikuma Nr.36 “Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums” 3.1. punktu, Jūrmalas jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas 2016.gada 24.novembra sēdes protokolu Nr.2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.365 “Par Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs”.

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sabiedrības veselības pasākumu organizators”.

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvis”.

4. Papildināt ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“17. Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvis;

18. Jūrmalas Sabiedriskās padomes priekšsēdētājs”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF