Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 27.12.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 48

protokols Nr. 19, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.22
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12.panta trešo daļu un 29.pantu

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF