Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 8

protokols Nr. 6, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63
“Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra nolikumā Nr.63 “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2017.gadam” šādus grozījumus:

1. Papildināt 51.punktu šādā redakcijā:

“51. Ar nolikumu var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv . Tālrunis informācijai 29242751. ”

2. Svītrot 6.punktu.

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā četras nedēļas pirms plānotā uzturēšanās laika.”

4. Papildināt 1.pielikumu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Pretendenta plānotais uzturēšanās laiks Dubultu rakstnieku namā.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF