Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 10

protokols Nr. 6, 36. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35
„Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.35 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” šādu grozījumu:

Svītrot 14.punktu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF