Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 40

protokols Nr. 5, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību
vadītāju apstiprināšanu amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 13.septembra nolikuma Nr.20 “Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums” 17.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 13.septembra nolikuma Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” 15.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.25 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

APSTIPRINĀT Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju amatos šādas personas:

1. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Zani Leiti par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju.

2. Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Arturu Grantu par Īpašumu pārvaldes vadītāju.

3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Pēteri Ratnieku par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF