Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 50

protokols Nr. 5, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38
“Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru
pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un
licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumam Nr.2 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”” un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumu Nr.180 „Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.38 “Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem” šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.punktu aiz vārdiem “Uzdot Jūrmalas pilsētas domes” ar vārdiem “Attīstības pārvaldes”.

2. Aizstāt 1.punktā vārdus “Ekspertam uzņēmējdarbības un satiksmes plānošanas jautājumos” ar vārdiem “Attīstības pārvaldes vecākajam referentam”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF