Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.decembrīNr. 30

protokols Nr. 20, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.48 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 9.19.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.19.1 organizēt bezpiederīgo nelaiķu un nezināmo personu, kurām nav dokumentu un personas datu, apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF