Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 327

protokols Nr. 14, 2. punkts

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.pantu un deputāta Arņa Ābelīša 2017.gada 17.jūlija iesniegumu (reģistrācijas Nr.1.1-33/7427), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai deputāta Arņa Ābelīša iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos.

2. Lūgt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju informēt Jūrmalas pilsētas domi par nākamo deputātu no ““Tev, Jūrmalai”, Jaunā konservatīvā partija” saraksta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF