Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 329

protokols Nr. 14, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. un 9.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.

2. Izsludināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu līdz 2017.gada 4.augustam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai:

3.1. publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;

3.2. pēc pieteikšanās termiņa beigām apkopot pieteikumus un sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai domes sēdē.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņojumu publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF